Yn ‘e Line

Stichting zoekt werk Jan Frearks van der Bij

Stichting Jan Frearks van der Bij en Museum Drachten werken samen aan een tentoonstelling over kunstenaar Jan Frearks van der Bij (1922-2013). Dit ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar. De stichting is daarom op zoek naar verkochte werken van deze…

Share

Fries expressionisme in Museum Drachten

De Ploeg is als Groningse exponent van het expressionisme een klinkende naam, maar dat ook in Friesland die kunststroming aanhangers had, is veel minder bekend. Museum Drachten wil daar verandering in brengen met Fries expressionisme: Not afraid of the new,…

Share