Vincent van Dogh

Donald Duck in de stijl van Piet Mondrizwaan

Een groep kunstenaars, onder leiding van Theo van Donsburg, besloot honderd jaar geleden dat het allemaal wel wat moderner kon. β€œEn strakker, niet te vergeten!” Dit was het begin van kunstenaarsbeweging De Stijl en Duckstad staat daar uitgebreid bij stil,…

Share